Współpraca

Zapraszam do zapoznania się z ofertą współpracy doradczej i szkoleniowej w zakresie finansowania społecznościowego, crowdsourcingu i social commerce.

Wybrani klienci:

Warsztaty i szkolenia

Crowdfunding podstawy

2-godzinne szkolenie obejmujące podstawową wiedzę z zakresu finansowania społecznościowego, w tym rozwiązania prawne, informacje teoretyczne  oraz przykłady. Przeważnie odbiorcami są studenci lub młodzi przedsiebiorcy i pomysłodawcy.

Crowdfunding PRO

Min. 4-godzinne szkolenie zakończone częścią warsztatową obejmujące wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu crowdsourcingu i finansowania społecznościowego, w tym rozwiązań prawnych, wiedzy teoretycznej i praktycznych studiów przypadków.

Warsztaty PRO są przeważnie prowadzone dla określonych grup odbiorców, np. scenarzystów w ramach festiwalu Script Fiesta na zlecenie Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Crowdfunding dla administracji publicznej

Szkolenie obejmuje prezentację mechanizmów crowdsourcingu i crowdfundingu oraz wskazanie możliwości ich stosowania przez administrację publiczną do finansowania  zadań publicznych lub lub współfinansowania przedsiębiorczości przez członków lokalnych społeczności.

Crowdfunding dla sektora finansowego

Zapraszam do kontaktu!

S-commerce

Warsztat obejmuje kompletną wiedzę z zakresu funkcjonowania marki w Internecie, korzystania z mediów społecznościowych do wsparcia sprzedazy i budowania wartości poprzez interakcję z otoczeniem firmy.

Crowdsourcing w MŚP

Warsztat obejmuje praktyczne możliwości stosowania crowdsourcingu w MŚP do wsparcia procesów decyzyjnych i wzmocnienia sprzedaży.

Crowdsourcing w korporacji

Warsztat obejmuje praktyczne możliwości stosowania crowdsourcingu dla dużych marek do wsparcia procesów decyzyjnych i wzmocnienia sprzedaży.

 

Konsultacje

Konsultacje indywidualne są możliwe poprzez Skype, a także spotkanie osobiste w dowolnym miejscu w Polsce.

Raporty i opracowania

Zapraszam do kontaktu!

1 thought on “Współpraca”

Dodaj komentarz