Karol Król – bio

Karol Król – niezależny ekspert w obszarze innowacji na rynku kapitałowym, jeden z twórców ekosystemu alternatywnych finansów w Europie. Współzałożyciel Centrum Gospodarki Społecznościowej (cgs.org.pl), Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu oraz właściciel portali crowdfunding.pl i crowdinvesting.pl. Wykłada i doradza w zakresie alternatywnych finansów, crowdsourcingu i zajmuje się organizacją finansowania dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju.

Jest autorem książki „Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności”, licznych publikacji branżowych i organizatorem cyklu konferencji „Innowacje w finansowaniu MMŚP”. Konsultant wielu firm i instytucji sektora publicznego, doradzał ponad 100 autorom kampanii finansowania społecznościowego.

Absolwent kierunku inwestycje kapitałowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W przeszłości zajmował się przedsięwzięciami z obszaru ICT oraz e-commerce. Jest mentorem AIP Business Link i współpracownikiem kilku organizacji pozarządowych.

https://www.linkedin.com/pub/karol-krol/29/30/33

https://twitter.com/crowdfunding_pl

 

Karol Król – cofounder of Collaborative Economy Center (cgs.org.pl/en), Vicepresident of Polish Crowdfunding Society and owner of crowdfunding.pl. He is a frequent conference speaker, advisor on alternative finance and crowdsourcing and helps early stage companies raise funds.

He is an author of a book „Crowdfunding. From idea to business, with help from the crowd” and contributor to many publications, including „A framework for european crowdfunding” and „Moving Mainstream. The European Alternative Finance Benchmarking Report”. He also organises series of events called „Innovation in SMEs financing”.

He is a graduate from capital investments at Poznan University of Economics. In the past he was involved in ICT and e-commerce projects. He is a mentor to AIP Business Link and cooperates with several NGOs.

https://www.linkedin.com/pub/karol-krol/29/30/33

https://twitter.com/crowdfunding_pl

 

 

Dla organizatorów konferencji:

Zdjęcie

Social media

twfbli

 

 

 

 

Dodaj komentarz